Covid 19

Nieuwe huisartsadviezen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

13 Mei 2020


Het Coronavirus is inmiddels langere tijd onder ons. De eerste golf lijkt achter de rug en de maatschappij gaat steeds beter om met deze nieuwe situatie. Onze praktijk heeft zich aangepast om u veilig te ontvangen. Vanwege de beperkte ruimte in de wachtkamer vragen wij u zoveel mogelijk alleen te komen. Indien het wat “drukker” is in de wachtkamer vragen wij u buiten te wachten of in uw auto. Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat. Mensen zonder luchtwegklachten en koorts kunnen gewoon op afspraak naar onze praktijk komen, die houden wij schoon en veilig.

Om in de toekomst goed met u te kunnen communiceren vragen wij u om zowel uw e-mail gegevens als uw 06-nummer aan ons door te geven . 


BELANGRIJK VOOR U OM TE WETEN:

Maatregelen blijven gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. Inmiddels zijn veel maatregelen ter voorkoming van een 2de piek. 

Voor iedereen in Nederland:

Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt vooral ook sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten echt verergeren.

Heeft u luchtwegklachten:

In Maart zijn de huisartsen van Nuenen gezamenlijk gestart met een  NOODPOST (op het Aardappeletersteegje 3) waar alle patiënten MET luchtwegklachten veilig en beschermd gezien worden. Een afspraak voor dit spreekuur kunt u ALLEEN telefonisch verkrijgen.

Testen op COVID-19 / Corona:

Momenteel komen er steeds meer testmogelijkheden. Voor enkele beroepen heeft de GGD een teststraat ingericht. U kunt op de website bekijken of u aan de criteria voldoet. Uw werkgever kan u aanmelden. Voor enkele specifieke gevallen heeft de huisarts de mogelijkheid om te testen. Echter die mogelijkheden zijn beperkt. Wij volgen hierin de landelijke adviezen van o.a. het RIVM.

VOOR MEER INFORMATIE:

Covid 19 landelijke publieksnummer: 0800-1351
Thuisarts.nl: https://www.thuisarts.nl/nieuws/nieuwe-adviezen-tegen-coronavirus-in-nederland
Rivm: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19